Windows technical support
Podporni forum za uporabnike storitev spletnega gostovanja
This forum is part of windows webhosting service at www.hostmachine.net
 


Change Windows Key - kako spremeniti Windows reg kodo

To je neaktivna kopija originalnega foruma, prirejena za lazje indeksiranje z iskalnimi roboti.
Klikni tukaj za prehod na aktivni forum.
Click here to go to original active forum.


 
       Windows technical support Forum Index -> Windows uporabniški OS
View previous topic :: View next topic  
Author Message
PicoJoined: 18 Jan 2004
Posts: 250
Location: HostMachine.net

Posted: 19.2.2007, 23:16    Post subject: Change Windows Key - kako spremeniti Windows reg kodo  

Če morate iz kakršnegakoli razloga spremeniti ragistracijski ključ na svoji verziji Windows XP, lahko to storite brez ponovne inštalacije.
Opozarjam, da tu le ponujam tehnične nasvete, vso odgovornost in morebitno škodo, pravno in tehnično, pa prevzemate sami!

0.) Predpogoj je, da imate vklopljen prikaz končnic tudi za znan vrste datotek (.txt, .exe, .doc itd). To vklopite v Windows Explorerju pod Orodja -> Možnosti mape -> Pogled -> Skrij pripone znanih vrst datotek (10. kljukica, ki jo odstranite)

1.) Na namizje kliknite z desno miškino tipko in izberite Nova -> Tekstovna datoteka

2.) Dvakrat kliknete na to novo datoteko, da se vam odpre v beležnici in vanjo skopirate naslednjo kodo:
Code: '
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Next

3.) Zaprete beležnico in pritrdilno odgovorite na vpsašanje, če jo SHRANITE (torej, DA, SHRANITE spremembe!).

4.) Nato enkrat kliknete na to datoteko na namizju in pritisnete F2 (preimenuj) in vtipkate novo ime datoteke, S KONČNICO VRED:
changeVLKey.vbs
Pohodite ENTER in potrdite novo ime in potrdite spremembo končnice.

5.) Potem se sprehodite na START -> zaženi (Run)
in v polje vtipkate
cmd
ter pritisnete ENTER

6.) Odpre se vam "DOS okno", v katerem vtipkajte:
cd desktop (pritisnete ENTER)
cscript changeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-VZ123 (pritisnete ENTER)
(pri tem namesto ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-VZ123 vtipkajte vašo novo Windows registracijsko kodo)
Back to top  
 
       Windows technical support Forum Index -> Windows uporabniški OS
Page 1 of 1


Te strani so generirane samo za lazje indexiranje z iskalnimi roboti.
Prosimo, da uporabite povezavo na glavni forum, kjer lahko aktivno sodelujete s svojimi prispevki