Windows technical support
Podporni forum za uporabnike storitev spletnega gostovanja
This forum is part of windows webhosting service at www.hostmachine.net
 


Pošiljanje e-mail sporočil z PHP skripto

To je neaktivna kopija originalnega foruma, prirejena za lazje indeksiranje z iskalnimi roboti.
Klikni tukaj za prehod na aktivni forum.
Click here to go to original active forum.


 
       Windows technical support Forum Index -> PHP
View previous topic :: View next topic  
Author Message
PicoJoined: 18 Jan 2004
Posts: 250
Location: HostMachine.net

Posted: 25.7.2005, 22:13    Post subject: Pošiljanje e-mail sporočil z PHP skripto  

Vsem našim uporabnikom omogočamo uporabo javne funkcije za pošiljanje e-mail sporočil iz spletnih obrazcev. Sledeča koda vam bo delovala na katerikoli PHP strani, ki gostuje na naših strežnikih.
Code: <?php
   require("class.phpmailer.php"); // Te vrstice ne spreminjajte!
   $mail = new PHPMailer();
   $mail->IsSMTP();                                     
   $mail->Host = "mail.splet.biz";  // Tu vpišite svoj MAIL strežnik
   $mail->SMTPAuth = true;     
   $mail->Username = "[email protected]";  // Vaše up. ime na našem MAIL strežniku, ki je enako up. imenu za WebMail
   $mail->Password = "geslo"; // Geslo za vaš poštni predal, zopet enako geslu za WebMail
   $mail->From = "[email protected]";  // To bo pisalo v e-mailu
   $mail->AddAddress("[email protected]", "Ime Prejemnika"); //Tu navedete prejemnikov naslov in ime
   $mail->AddCC("[email protected]", "Ime Prejemnika"); //Tu navedete naslov prejemnika vidne kopije in ime
   $mail->AddBCC("[email protected]", "Ime Prejemnika"); //Tu navedete naslov prejemnika skrite kopije in ime
   $mail->WordWrap = 60;                                 // Tu lahko nastavite, da se besedilo prelomi v drugo vrstico po 60 znakih
   $mail->IsHTML(true);                                  // Tu nastavite, ali naj se e-mail pošlje kot HTML oblikovano besedilo ali samo kot preprosto navadno besedilo
   $mail->FromName = "Info"; // Tu nastavite IME pošiljatelja
   $mail->AddReplyTo("[email protected]", "DO NOT ANSWER to this mail!"); // Tu navedete Reply-To naslov za odgovor in ime tega naslova
   $mail->AddAttachment("datoteka.doc", "ime_datoteke.doc");         // dodate eno ali več priponk in navedete njihova imena. PAZITE, da bodo v imenih datotek pravilne končnice, kajti če pošljete, na primer besedilo.DOC datoeko, kot ime pa navedete samo BESEDILO, bo ta datoteka pri prejemniku izgledala kot datoteka brez končnice in prejemnik ne bo vedel, s katerim programom jo lahko odpre!
   $mail->AddAttachment("datoteka2.gif", "ime_datoteke2.gif");         // slike, ki jih dodajate kot priponke, lahko vklopite tudi v design HTML poštnega sporočila
    $mail->Subject = "Zadeva";
   $mail->Body    = "Spoštovani!<br> ------<p> To je HTML del oblikovanega besedila";
   $mail->AltBody = "Spoštovani!\n\r ------\n\r To je pa del NAVADNEGA besedila";
   if(!$mail->Send())   {
      $out= "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
      }
   else {
      $out = "Sporočilo je bilo uspešno poslano";
      }
?>
Back to top  
 
       Windows technical support Forum Index -> PHP
Page 1 of 1


Te strani so generirane samo za lazje indexiranje z iskalnimi roboti.
Prosimo, da uporabite povezavo na glavni forum, kjer lahko aktivno sodelujete s svojimi prispevki